فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور تیم ۳ در۳ و تیم ملی زیر ۱۶ سال بسکتبال دختران ایران با پوشش اسلامی در مسابقات ‏بین‌المللی بعد از ۳۸ سال و قبل از تاریخ مجاز مصوب مجمع جهانی فدراسیون بسکتبال، موافقت کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پی دیپلماسی موفق دکتر سلطانی فر در خصوص احقاق حق بانوان ‏بسکتبالیست ایران برای حضور در مسابقات بین المللی با پوشش اسلامی، فدراسیون جهانی بسکتبال در نامه هایی جداگانه با حضور ‏تیم ۳ در ۳ بانوان ایران در مسابقات داخل سالن آسیا و همچنین حضور تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران در مسابقات آسیایی هند ‏موافقت کرد.‏
محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در این رابطه گفت: این ‏اتفاق مبارک و خوب برای جامعه بسکتبال ایران به ویژه بانوان بسکتبالیست مدیون همت بالای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و ‏جوانان ایران است که با روش، رفتار، گفتار و حمایت های وِیژه خود از ورزش بانوان به آن رنگ واقعیت داد.‏
وی ادامه داد: دکتر سلطانی فر با پیگیری ها، تنظیم نامه به مجامع جهانی در این خصوص و ارتباطی که از طریق وزارت امور ‏خارجه برقرار کردند موجب سفر تیم کارشناسی فدراسیون جهانی بسکتبال به ایران برای بررسی و کارشناسی لباس دختران ایران شد که ‏پس از یک بازی نمادین در ایران و بررسی پوشش اسلامی دختران ایران توسط این تیم، مورد تایید قرار گرفت و در پی آن نیز ‏گزارش هایی به کمیته فنی فدراسیون جهانی ارائه شد.‏
مشحون ادامه داد: در پی این اقدامات باز هم دکتر سلطانی فر پیگیری های خود را از سر گرفت و با ارتباطی که با مسئولان بلند ‏پایه فیبا برقرار کرد منجر به این شد که شب قبل از مجمع جهانی فدراسیون، کمیته فنی فیبا متشکل از ۳۵ نفر این خواسته به حق ‏ایران را تایید کند و در پی آن مجمع جهانی فدراسیون نیز که متشکل از ۲۱۵ کشور دنیا است با ۲۰۰ رای به حضور بانوان ‏بسکتبالیست ایران در مسابقات بین المللی با پوشش اسلامی رای مثبت داد.‏
مشحون با تاکید بر این که حمایت وزیر ورزش و جوانان موجب این موفقیت شد، افزود: در مجمع جهانی تصویب شد که ‏بانوان ایران از ماه اکتبر می توانند در مسابقات بین المللی حضور پیدا کنند و از آنجایی که مسابقات داخل سالن آسیا قبل از این ‏تاریخ بود، با کمک دکتر سلطانی فر درخواست بانوان بسکتبالیست را در این مسابقات مطرح کردیم که ‏خوشبختانه موافقت شد وتیم ۳ در ۳ بانوان ایران پس از ۳۸ سال، شهریور ماه امسال در مسابقات داخل سالن آسیا ‏در ترکمنستان حضور پیدا می کند. ‏
رئیس فدراسیون بسکتبال ایران همچنین خبر داد: در نامه ای که هاکوپ خاجوریان دبیر کل فدراسیون بسکتبال آسیا به ‏فدراسیون بسکتبال ایران ارسال کرده است، تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران هم می‌تواند در مسابقات زیر ۱۶ سال آسیا که ۳۰ ‏مهر تا ۷ آبان ماه ۹۶ در هند برگزار می شود شرکت کنند. زمان این مسابقات هم قبل از اکتبر است.